BARNEVERN

BARNAS BARNEVERN oppleves trygt og nyttig for barn

Barn i barnevernet har mye kunnskap om barnevernet. De vet når barnevernet kjennes trygt og utrygt, nyttig og unyttig. De har også klare råd til hva som er gode barneverntjenester og barneverninstitusjoner. Forandringsfabrikken har siden 2009 systematisk hentet inn erfaringer og råd fra over 1700 barn i barnevernet, rundt i hele Norge. Rådene og erfaringene oppsummeres som kunnskap direkte fra barn. Denne kunnskapen mener vi bør være en viktig del av det kunnskapsgrunnlaget som skal bidra til å utvikle et barnevern med god kvalitet for barn. Her finner du kunnskap direkte fra barn i rapporter og opplæringsfilmer - og anbefalinger og verktøy utviklet i dialoger mellom proffer og fagfolk.

Kunnskapsrapporter

Bokomslag

Barnas barnevern

Unge og barnevernledere beskriver trygt, nyttig og samarbeidende barnevern for barn.

Bokomslag

Barnevernet fra oss

Barnevernet fra oss som kjenner det. Unge deler erfaringer og gir råd til barnevernet.

Bokomslag

Forstå det viktigste

110 barn, 6-12 år, med erfaring fra barnevernet deler erfaringer og gir råd til hvordan barnevernet må være og hva de må gjøre for at barn skal få fortalt det viktigste.

Bokomslag

Hvis jeg var ditt barn

Unge med erfaring fra barneverninstitusjon beskriver hvordan tvang oppleves og gir råd til hvordan unge må stoppes trygt.

Praksisanbefalinger og verktøy

Bokomslag

MITT LIV

Anbefalinger til god praksis sett fra barn i barneverntjenesten.

Bokomslag

Flere anbefalinger og verktøy

Mer om dette temaet og nære temaer

Gøy fra barnevernproffene

Lansering
Hvis jeg var ditt barn

Snora ble klippet sammen med barnevernstudenter fra USN, før de så premieren. TAKK til lærere og studenter på USN