Opplæringsfilmer barnevern

HVIS JEG VAR DITT BARN

Hvordan tvang oppleves, hvordan barn kan stoppes trygt og hva tvang gjør med barn.
Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn.

For å se filmen send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr

HASTEFLYTTING TIL BARNETS BESTE

Hva BUFetat og barnevern må gjøre for at hasteflytting og hastetiltak skal oppleves trygt og nyttig for barn. Filmen er bygget på kunnskap fra barn. 

For å se filmen send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr

TRYGG MELDING OG UNDERSØKELSE

Hvordan barneverntjenesten kan samarbeide med barn i melding og undersøkelse, og hvordan de kan undersøke trygt i samarbeid med barnet. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn.

For å se filmen send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr

HJELPETILTAK SOM HJELPER

Hvordan barneverntjenesten kan sette inn nyttige hjelpetiltak som hjelper for barn. Filmen gir konkrete samarbeidsråd til før hjelpetiltak settes inn, underveis og til avslutning av hjelpetiltak. Filmen er bygget på kunnskap direkte fra barn.

For å se filmen send epost til barnevern@forandringsfabrikken.no, tilgangen koster 1000 kr